Björklund öppnar nya dörrar!

En bidragande orsak till den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige, är att klyftan mellan arbetsmarknad och skola har varit större än i andra EU-länder. Därför är det positivt att Alliansregeringen har startat en utredning för att komplettera lärlingssystemet i gymnasieskolan med så kallade lärlingsanställningar. Utredaren, Irene Wennemo, ska vara klar den 30 december 2009 och därefter kommer Alliansen förhoppningsvis lämna fram en proposition.

Att införa lärlingsanställningar och samtidigt avskaffa förbudet för elever att uppehålla en anställning, kommer bidra till att en stor grupp ungdomar får möjligheter att samla på sig kunskaper och arbetslivserfarenhet. Klyftan mellan skola och arbetsmarknaden blir således mindre och det kommer bli enklare för unga människor att få en fot in på arbetsmarknaden. Den som hävdar att Alliansregeringen är handlingsförlamad och passiv blir nu återigen motbevisad.

Mitt tips till Jan Björklund är att ta tillfället i akt och slå på ljusen och högtalarna. Visa att Alliansens skolpolitik bidrar till att minska trösklarna för ungdomar att få in en fot på arbetsmarknaden.

Läs SvD – Ungdomar ska kunna bli lärlingsanställda.

Läs SvD ledare – Självklart lärlingsanställning.

”Have a nice day”

// Edvin

Twingly och Intressant.

Annons

Björn the butcher

Robert Noord, Lotta Grönblad, Jonas Nygren, Anna Ljungdell, Martin Nilsson och Thomas Johanssons debattartikel har sannerligen skapat ett intresse inom och utanför det Socialdemokratiska partiet. Dock finns det en del människor (Socialdemokraten Björn Andersson), som vet hur man slaktar en frisk skolpolitisk diskussion. Daniel Mathisen har skrivit ett intressant inlägg om att Socialdemokraterna måste sluta fokusera på vem det är som driver skolorna och börja fokusera på innehållet.Det får Björn Andersson att skriva följande kommentar;

Jaha vad var det för radikalt med detta inlägg. Alliansen jublar när du och andra liberaler hyllar det marknadsanpassade friskolesystemet vi just nu har. Det mest högerorigenterade systemet i världen. Läs mitt inlägg och begrunda. Driftsformen är viktigare för innehållet än vad du tror!

När jag läste Björn Anderssons kommentar fick jag nästan bitchslapa mig för att kontrollera ifall jag var vaken. Det är tråkigt att Björn Andersson ser den skolpolitiska debatten som ett sätt att bedriva innehållslös plakatpolitik. Kärnan i politik handlar inte om att vara vara mot det motståndarna är för eller försöka göra motståndarna förbannade. Men vad ska man egentligen förvänta sig av en person som tycker att Robert Noord bör byta åsikt om friskolor eller byta parti (läs).

”Got to run”

// Edvin

Twingly och Intressant.

Socialdemokraterna ligger ljusår bakom i skolpolitiken

Det har blossat upp en skolpolitisk debatt inom Socialdemokraterna. På den ena sidan har vi Carin Jämtin som vill  misstänkliggöra  entrepenörer inom välfärden genom att måla upp diverse vinster som det största hotet mot välfärden. På den andra sidan har vi Robert Noord med flera från Stockholms län som vill diskutera mål, kunskap och ansvar. Jag kommer följa Socialdemokraternas skolpolitiska debatt under deras kongress, eftersom att den kommer ge en fingervisning om hur den skolpolitiska debatten mellan blocken kommer låta under valrörelsen 2010. Vinner Carin Jämtin, kommer den skolpolitiska debatten mellan blocken bli en repris av valet 2006. Vinner Robert Noord med flera kommer den skolpolitiska debatten i Sverige lyftas upp en nivå. Jag hoppas naturligtvis på det senare utfallet. Dock kommer jag vara smått skeptiskt. Även om företrädare säger att partiet har genomgått en skolpolitisk förnyelse syns inte resultaten i riksdagen.

Hursomhaver. Alliansen ligger ljusår framför Socialdemokraterna på den skolpolitika fronten. Frågor om friskolor och vinster är sedan 1991 avklarade inom borgerligheten. Istället handlar den skolpolitiska diskussionen inom Alliansen bland annat om innehållet i skolan, hur man ska bygga broar mellan skola och arbetsmarknad under ett tidigt skede och att man ska belöna (istället för att straffa) duktiga elever i skolan samt stötta elever som halkat efter av olika anledningar.  Ovanpå allt detta kommer den skolpolitiska debatten inom Alliansen (främst Moderaterna) få ett rejält skjuts framåt under dom närmaste åren. Moderat skolungdom, som har varit motorn inom borgerlighetens skolpolitik, arbetar nu fram nya förslag på hur den svenska skolan ska bli bättre och friare.

Läs DN Debatt – Vi Socialdemokrater måste sluta motarbeta friskolor.

Läs DN Debatt – Skattepengar för välfärd får inte gå till kapitalister.

”Im going to bed”

// Edvin

Twingly och Intressant.

En halv tumme upp för Bardh

Nu har LO, via avtalssekreteraren Per Bardh, kastat sig in i debatten om arbetslösheten bland ungdomar. Jag är inte förvånad över att Per Bardh inte viker i frågan om LAS. Han stärker bilden av LO som en konservativ broms på arbetsmarknaden. Det är tråkigt men samtidigt kan man inte förvänta sig mycket av en rörelse vars enda mål är att få in tjänstemän i arbetsmarknadsdepartementet och andra stolar. Dessutom har LO inte bra trackrecord när det gäller att företräda människor med svag anknytning på arbetsmarknaden. Om Alliansen inte hade rivit upp lagstiftningen kring rätt till heltid, hade många sommar- och säsongsjobb försvunnit och därmed gjort livet surare för landets ungdomar.

När det gäller Per Bardhs ”förslag” på den utbildningspolitiska sidan är jag villig att ge honom en halv tumme upp, även om han inte presenterar någonting nytt. Det han efterfrågar har redan i stort sätt genomförts av Alliansen. Men han förtjänar ett credd för att han lyfter upp frågan, trots att han representerar en organisation som stödjer en opposition som varit emot nästan varenda reform som minskar klyftan mellan skola och arbetsmarknad.

Under tiden rullar debatten om LAS och den svenska ungdomsarbetslösheten vidare…

 Läs SvD Brännpunkt – Unga stängs ute från jobben.

”What am I going to do today”

// Edvin

Twingly och Intressant.

Ta fajten mot LO-familjen!

Vaknade för en stund sedan och har läst två superbra ledare! Första är Rola Brentlins ledare Dags för facklig förändring. Debatten om facklig förändring är ständigt återkommande men alltid aktuell. Jag tror att ett nödvändigt steg i förändringen är för mindre fackförbund att våga ta medlemsfajten mot LO-familjen.

Under generationer har LO-familjen satt en orättvis och inkorrekt bild av det fackliga engagemanget. Att vara fackligt engagerat handlar inte om att sitta vid bordet av ett politiskt partis verkställande utskott eller göra partipolitisk karriär. Utan det handlar om att arbeta för att utveckla en arbetsplats för befintliga medlemmar och göra yrket attraktivt för främst ungdomar. Det handlar även om att vårda medlemmarna och se till att dom får något utav medlemskapet. Det har många fackförbund redan insett (exempelvis Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Vårdförbundet och även IF-metall inom LO-familjen) men av någon anledning vågar inte många fackförbund utmana nuvarande maktordningen inom det fackliga sidan på arbetsmarknaden. Därmed låter man sitt eget fackförbund hamna i skuggan av LO-familjen och dras med i det negativa flödet.

Läs VT ledare – Dags för facklig förändring.

”Time for me to catch this day”

// Edvin

Twingly och Intressant.

Ett måste för alla medborgare!

Jag har precis börjat läsa igenom SKL:s rapport Vad kostar verksamheten i din kommun? Det är matnyttig information för landets medborgare att få ett grepp om hur mycket verksamheterna kostar i kommunerna och jämföra det med kvalitén.

Något jag noterade är att nettokostnaden för den politiska verksamheten i Sollentuna är 2,7 miljoner kronor mer än i Nacka. Nacka har omkring 23565 fler invånare än Sollentuna.

Läs rapporten – Vad kostar verksamheten i din kommun?

Tipstack: Victor Björklund.

”Read the report”

// Edvin

Twingly och Intressant.

Utvärderingar av lärare är positivt

Here we go again – Jag förstår fortfarande inte varför det är negativt för elever att utvärdera deras lärare. Utvärdering av elever finns så att föräldrar och elever ska veta hur det går för barnen i skolan. Utvärdering av lärare finns så att skolledningen kan förbättra verksamheten. Det är ingenting nytt, utan sker på flera skolor runtom i landet. Min erfarenhet är att elever klarar av att utvärdera lärare på ett seriöst sätt och att skolan vidtar nödvändiga åtgärder för att förbättra verksamheten.

Dessutom är det ingen hemlighet att utbildningsväsendet i Malmö inte fungerar som den ska. Omrking 22 procent av eleverna som slutar nian, i kommunens skolor, är inte behöriga till gymnasiet. Det är ett problem. Ett steg till att förbättra situationen för eleverna är att utvärdera lärarna.

Läs SvD ledare – Myndighetsutövning är inget för skollelever.

”Have a nice day”

// Edvin

Twingly och Intressant.

 

Trivs bättre i Alliansens Sverige

Idag infaller Skattefridagen! Omkring två veckor tidigare än under 2006. Undrar hur jag ska fira den här dagen. Kanske leta efter utgifter på landstingsnivå som man kan strypa? Det låter förvisso nördigt, men skattebetalarnas pengar används ju inte alltid på bästa möjliga sätt och då är det viktigt att hitta dessa utgifter, strypa dom och fortsätta sänka skatterna.

Bli även medlem på Skattebetalarnas fan page på Facebook!

Läs Skattebetalarnas rapport

Media:

Läs SvD – Hissa flaggan för skattefridagen.

Läs KristianstadsbladetEn tävling vi vill förlora.

Läs DN Debatt – Inkomstklyftorna ökar mellan män och kvinnor.

Bloggar:

Den hälsosamme ekonomistenSkattesänkningarna har minskat inkomstklyftorna.

Fredrik AxelssonIdag infaller skattefridagen.

Dick Erixon – Idag är skattefridagen.

 ”Wonderful”

// Edvin

Twingly och Intressant.

Idag köper jag mitt SL-kort!

Dagens tips – Jonas Morian har skrivit ett väldigt bra inlägg där han ger en rejäl känga mot Planka.nu och belyser ett par problem med tanken om en avgiftsfri kollektivtrafik. Ytterligare problem med en avgiftsfri kollektivtrafik är att tillgängligheten och punktligheten kommer försämras, i synnerhet under kvällar och helger. Kollektivtrafiken i Stockholm kostar pengar och kommer behövas bygga ut i takt med att vår region växer.

Läs Jonas Morian – Gör din plikt, kräv din rätt.

Lite kuriosa – Det har satsats historiska belopp under mandatperioden för att bygga ut och förbättra kollektivtrafiken. SL har fått tre miljarder ytterligare i ökad budget under dom senaste tre åren. Det skulle inte vara möjligt utan avgiftssytemet.

Läs några inlägg om kollektivtrafik från min nuvarande blogg.

Läs några inlägg om kollektivtrafik från min gamla blogg.

Nu ska jag gå och köpa mitt månadskort!

”Thanx for the tip”

// Edvin

Twingly och Intressant.