Ang opinionsläget – Kom in i matchen!

En kortis – Nu var det ett riktigt bra tag sedan jag bloggade, beror bland annat på att jag tillbringar dagarna med att jobba och helgerna med att vila ut. Det senare är jag riktigt nöjd över, viktigt med återhämtning när möjlighet ges. Hursomhelst. Jag tänkte inte ägna tid åt att skriva om vad jag gör under dagarna utan mer fokusera på hur jag känner. Främst kring opinionsläget och hur debatten är inför valrörelserna. När det gäller opinionsläget tycker jag som jag alltid har tyckt, vi kan betydligt bättre. Ett parti som gör anspråk på att företräda hela Sverige och ha svar på stora samhällsproblem måste kunna göra bättre för att vinna val. Den stora utmaningen består i att dels vinna förtroende från de osäkra väljarna och dels vinna förtroende hos väljare som kan tänka sig rösta på något av oppositionspartierna. Det finns vissa likheter mellan hur det såg ut för allianspartierna i opinionen ungefär vid samma tidpunkt under förra mandatperioden. Däremot är det viktigt att inte fastna i det förgångna och framför allt aldrig någonsin underskatta motståndaren. Som jag skrev förra året, Stefan Löfven och Magdalena Andersson är inte Mona Sahlin och Thomas Östros. Vidare har Socialdemokraterna, till skillnad från i dagsläget, inga tydliga besked om politiken. Vidare pågår det många samtalsämnen runtom i köksborden kring viktiga frågor. Skolan är ett bland många ämnen som engagerar väljarna. Allt är inte nattsvart i svensk skola men det finns förbättringspotential, då är det viktigt att kunna möta människors oro med riktiga svar.

Väljarna vet om att Sverige har klarat av de finansiella kriserna relativt väl jämfört med övriga Europa. Däremot kommer de inte att belöna oss för tidigare förtjänster utan vill veta, med all rätt, vad vi vill något. Vad vill vi göra för Sverige? Hur ska vi genomföra våra reformer? Med vilka vill vi genomföra reformerna tillsammans med? Det är några av frågorna som många ställer sig runtom i landet. För att stärka förtroendet bland svenska folket räcker det inte med att säga ordet förnyelse. För att vinna förtroende och därmed val behöver vi ha, som jag skrivit så många gånger tidigare, en trovärdig politik för framtiden som vinner förtroende bland folket. Släpp motståndarna och kom in i matchen! Jag tycker vi har blivit bättre på denna punkt och det beror bland annat på att vi har god grund från stämmobesluten i höstas. Men det finns en viss benägenhet hos vissa att, vid vissa tillfällen, klaga om hur dåliga det andra laget är än att kanske fokusera på vad vi själva vill. Ju närmre valdagen vi kommer desto mer kommer alternativen i svensk politik att granskas. Då är det viktigt att vi fokuserar på det vi vill göra med övriga allianspartier. Vår motståndare är samhällsproblemen och vår uppgift är att presentera lösningar på samhällsproblemen, inte spela i det politiska spelet. Det politiska spelet kan andra partier ägna tid och kraft åt.

Till sist en viktig upprepning. Våra nationella företrädare har ett högt förtroende hos väljarna men de kommer inte kunna vinna väljarnas förtroende och valen åt oss andra genom att skriva artiklar, säga oneliners i rutan eller hålla flertalet presskonferensen.  Ansvaret för att vinna både förtroende (i synnerhet i välfärdsfrågorna) och val hamnar på oss andra. Vi som är aktiva i lokalpolitiken, som är förtroendevalda i diverse nämnder och föreningsstyrelser har ett lika stort ansvar om inte större att bygga en bred och fast bas inför valrörelserna. Det kräver bred samhällsanalys, mest förtroendeingivande lösningarna på största samhällsproblemen i frågor som är viktigast för väljarna (ekonomin, jobben och skolan – därutöver att vi visar att vi kan ta ansvar med andra) och att alla tar ett kliv framåt genom att vara där väljarna befinner sig. Jag har varit med om när det har gått både bra och dåligt i opinionen men varenda gång det har gått bra så beror det på att fokus varit på att lösa olika samhällsproblem. Inget mindre duger eftersom att ingen annan kommer göra jobbet år oss. Det är vi själva som bär ansvar för hur det går fram till och under 2014. Varje dag är en valdag!

// Edvin