Beklagar kvällens FUM-beslut: Dåligt ledarskap splittrar studentrörelsen i Uppsala

Moderata Studenter Uppsala beklagar utfallet i FUM-omröstningen. Det är viktigare att hitta samarbetsformer än att dra ut frågan om kårstatus ytterligare år, kvällens beslut kommer leda till en splittrad studentrörelse i Uppsala. Det höga tonläget mellan Kårstyrelsen och TekNat-studenterna är en preview på vad som komma skall under de kommande åren i synnerhet under kårvalen. Jag är orolig för att vi kommer ägna de kommande åren över att bekämpa varandra än att arbeta tillsammans.

I mitt inledningsanförande redogjorde jag för Moderata Studenters ståndpunkt i sakfrågan, vi tycker det är viktigt med en enad studentkår vid Uppsala Universitet. Tillsammans är vi starka och kan därigenom driva studenternas intressen. Däremot går det inte att blunda för TekNat-studenternas vilja och deras frustration över det dåliga ledarskapet hos Uppsala Studentkår. Därför accepterar vi resultatet i omröstningen samt tycker det är beklagligt att Kårstyrelsen väljer att köra över tusentals studenter. I en demokrati innebär det att man får acceptera valnederlag.

Det hade varit bättre ifall vi diskuterat eventuella samarbetsformer mellan US och UTN  för att hitta gemensamma punkter. Det hade gynnat studenterna och det hade gynnat kåren ifall vi lämnade denna infekterade fråga bakom oss och fokuserat på framtiden. Kvällens beslut innebär i realiteten att vi skjuter upp frågan ytterligare några år, TekNat-studenterna kommer fortsätta sin kamp. Uppsala Universitets studenter förtjänar bättre företrädare, som ser längre än det egna intresset och som inte behandlar kårverksamheten som en lekstuga. Det dåliga ledarskapet från kårstyrelsen och majoriteten från FUM splittrar studentrörelsen i Uppsala.

// Edvin

”Bryt utanförskapet – Gör det lönsamt för ungdomar att jobba”

Artikeln publicerades på HG förra helgen (ej på nätet):

Ungdomsarbetslösheten är vår tids stora samhällsproblem, oavsett konjunktur har en stor del av Sveriges unga fått stå kvar på perrongen. Orsakerna är många, det beror bland annat på ett dåligt företagsklimat, att den svenska skolan inte varit tillräckligt bra på att rusta alla elever och att det inte lönar sig att arbeta. För att bryta utanförskapet bland unga människor som lever på försörjningsstöd vill vi genomföra tre förändringar:

Inför en jobbstimulans inom försörjningsstödet och ha mål om fler jobbskatteavdrag. I dagsläget är det en förlust för människor som lever på försörjningsstöd att till och med jobba några timmar varje månad på grund av reglerna och skatten på arbete. En jobbstimulans i försörjningsstödet och fler jobbskatteavdrag skulle göra det mer lönsamt för människor att jobba.

Inför ett aktiveringskrav i försörjningsstödet. I dagsläget får kommuner enligt lag inte ha aktiveringskrav på personer som är 25 år eller äldre för att få försörjningsstöd. Arbetslösa som lever på försörjningsstöd deltar dessutom i mindre utsträckning i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder vilket kan cementera fast utanförskapet ytterligare.  Vi föreslår att lagen ändras så att kommuner får rätt att ställa aktiveringskrav på arbetslösa som lever på försörjningsstöd.

Förändringar av försörjningsstödet räcker inte, det behövs även stöd till människor som lever på försörjningsstöd att få en fot in på arbetsmarknaden. Unga arbetslösa som levt på försörjningsstöd i mer än 12 månader bör kvalificera sig till ett traineeprogram. För att göra det lönsamt för arbetsgivare att anordna traineeplatser föres­lår vi att handledarna får en ersättning och att kommunerna täcker eventuella försäkringsko­stnader. På så sätt riktar vi insatserna mot de som står längst bort från arbetsmarknaden samt gör det mer lönsamt för företag att erbjuda traineeplatser som leder till jobb.

För att öka ungas jobbchanser och fortsätta pressa tillbaka utanförskapet bland människor som står långt borta från arbetsmarknaden måste det bli mer lönsamt att jobba och enklare för människor att komma in på arbetsmarknaden. Fokus måste vara på jobben!

Jesper Karlsson, Distriktsordförande MUF Gotland

Edvin Alam, ledamot i Moderata Ungdomsförbundets jobbgrupp