”Sollentuna ska ordna fram fler studentlägenheter!”

PRESSMEDDELANDE

Sollentuna ska ordna fram fler studentlägenheter!                        2011-08-30

Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott fattades beslutet att ge ett uppdrag till kommunledningskontoret om en lokaliseringsutredning. Syftet med utredningen är att snarast hitta lämpliga platser i kommunen för byggande av tillfälliga eller permanenta bostäder.

”Vi ser det som mycket viktigt att Sollentuna är med och tar ett regionalt ansvar för att, inte minst, studenter ska få tak över huvudet. För alliansen i vår kommun är detta ett av flera steg för att möta det växande behovet att olika sorters bostadslösningar. Parallellt med förberedelser byggandet av enklare permanenta hyresrätter, vill vi även se över möjligheten att sätta upp paviljonger som kan fungera som tillfälligt boende” säger ordförande i plan- och exploateringsutskottet, Thomas Ardenfors (M)

Lokaliseringsutredningen ska redovisas till utskottet under september.

Thomas Ardenfors(M)

Ordförande i plan- och exploateringsutskottet

thomas.ardenfors@sollentuna.se

073-915 16 88

Anna Myrhed (C)

Vice ordförande i plan- och exploateringsutskottet

anna.myrhed@sollentuna.se

070-334 12 86

Josefin Silverfur (FP)

Andre vice ordförande i plan- och exploateringsutskottet

josefin.silverfur@politik.se

070-688 50 25

Magnus Ramstrand (KD)

Ledamot i Plan- och exploateringsutskottet

magnus.ramstrand@sollentuna.se

073-915 21 41

Inför läxpeng!

En kortis – Även om jag har sovmorgon imorgon måste jag snabbt kommentera Skolverkets förslag om en bred matmematiklyft i den svenska skolan. Jag tyker att förslaget rent generellt är bra, det är fantastiskt att man både fortbildar och erbjuder stöd till lärare för att bli bättre. Däremot tycker inte jag att man enbart bör snöa in sig på viktiga satsningar i klassrummen inom matematik och tekniska ämnen. Om fler elever ska nå målen i alla ämnen och om färre elever ska slås ut från både grund- och gymnasieskola, krävs det engagemang och stöd även utanför klassrummen efter skoltid. För alla elever. Därför har jag under dagen dammat av min gamla hjärtefråga om att införa en läxpeng i Sollentuna. För mig är det viktigt att alla elever får maximal utveckling i den svenska skolan. Det finns skolor runtom i Sverige som erbjuder studiehjälp men oftast är dom otillräckliga eftersom att systemen är anpassade efter skolornas villkor och inte efter den enskilde elevens behov. Vi ska inte heller glömma bort att det finns elever som pga olika anledningar inte får stöd hemifrån. Genom att införa en läxpeng kan certifierade utförare erbjuda studiestöd till elever antingen hemma vid köksborden eller någon annanstans även under lediga dagar. Det skulle vara ett bra stöd dels för elever som behöver extra stöd i skolan men även för dom som vill visa framfötterna. Dessutom skulle det vara ett bra komplement till det viktiga utvecklingsarbetet som sker runtom i skolorna i Sollentuna.

SvD B,SR,ExD

// Edvin

Attefall försöker pudla – Misslyckas totalt!

Bostadsminister Stefan Attefall försöker göra en pudel i dagens DN, efter stormen som han har varit med om sedan han uttalade sig i Metro tidigare i veckan om att minskade studieplatser är ett sätt för att minska bostadskrisen i storstadsregionerna.Däremot faller han platt ned på marken eftersom att han framställer sig själv som en svag minister utan några som helst konkreta idéer på att få igång byggandet av nya bostäder generellt men studentbostäder i synnerhet. Det som är anmärkningsvärt är att han avslår idén om att avskaffa fastighetsskatten på studentbostäder. Han motiverar detta med att byggbranschen vill ha färre och enklare regler och inte subventioner. För det första, ett avskaffande av fastighetsskatten även om den är riktad till vissa boendeformer är ingen subvention. Avskaffad skatt = Avskaffad skatt. För det andra, Alliansen gick till val på att vi skulle utvärdera förslag såsom låg moms på bostadshyror, avskaffad fastighetsskatt för hyreshus (!!!) och skattefria underhållsfonder. För det tredje, vill Sveriges Byggindustrier att politikerna sänker  skatteuttaget på bostäder så att beskattningen blir neutral detta för att få igång byggandet eftersom att dubbelbeskattningen har varit ett hinder.  Istället för att säga mindre genomtänkta saker för att därefter försöka pudla bort allting borde bostadsminister Stefan Attefall börja med att inte avslå idén om att avskaffa fastighetsskatten på studentbostäder. Därutöver bör han se över byggmomsen.

// Edvin

”Problemet är inte för många studenter utan för få studentbostäder”

En kortis – Dagens dumstrut ges till bostadsminister Stefan Attefall för hans uttalande om bostadskrisen runtom i landets storstadskommuner. Uttalandet om att minska på studieplatserna är dessutom rent ut sagt stockholmsfientligt, hotar regionens framtida tillväxt och därmed förutsättningarna för fler jobb och utvecklad välfärd. Man brukar säga när Stockholm växer så växer Sverige. Ni kan tänka er vad som kan hända ifall Stockholm krymper. Jag håller med om att fler kommuner och lärosäten måste göra mer för att få igång byggandet av fler studentbostäder. Det är orimligt att Stockholm stad drar hela lasset. Samtliga kommuner måste vara med på tåget (inkluderar även min hemkommun Sollentuna)! Däremot kan Stefan Attefall förbättra förutsättningarna, dels genom att se över överklagandeprocessen men också avskaffa fastighetsskatten på studentbostäder därtill halvera byggmomsen så att det faktiskt blir mer lönsamt att bygga nya bostäder. Problemet är inte att det är för många studenter i Stockholm, problemet är att befolkningstillväxten inte matchas med fler bostäder!

Stockholms Akademiska Forum, DN

// Edvin

Alliansförslag om försörjningsstödet kan bli verklighet!

En kortis – Får nu via Twitter och övrig media veta att Socialdemokraterna nu officiellt ställer sig bakom alliansförslaget om att införa en förvärvsstimulans inom försörjningsstödet för att göra det mer lönsamt att gå från bidrag till eget arbete. Toppen! Förhoppningsvis intar Socialdemokraterna samma nyktra syn om A-kassan.

SVT

 

Thomas

// Edvin

”Moderata Studenter tältar för fler bostäder”

Imorgon den 23 augusti kommer Moderata Studenter att tälta i Lundagård för att det skall byggas fler bostäder till studenter. Idag råder det bostadsbrist i Lund och på många fler ställen runt om i landet. 

– Många unga har slitit för att komma in på sin drömutbildning och när man nås av glädjebeskedet att man kommer in så slås man av tanken att man måste sova någonstans, tyvärr blir det så att många studenter måste tacka nej på grund av bostadsbristen, säger Alexandra Westman, 2:e vice riksordförande för Moderata Studenter.

– Det måste finnas sängplatser för alla studenter. Det får inte vara så att unga människors drömmar krossas på grund av stelbent byråkrati. Det måste finnas bostäder för de studenter som flyttar hit. Man ska inte behöva börja på sin drömutbildning med ångest för att man inte har någonstans att sova, avslutar Johanna Grönbäck, ordförande Moderata Studenter vid Lunds universitet.

Klicka här för att komma till eventet.

Kontakt:
Alexandra Westman
Andre Vice Ordförande Moderata Studenter
0768124218
alexandra.westman@moderat.se

 

 

Det är bra att den bostadspolitiska debatten fortsätter och att Moderata Ungdomsförbundet, via Moderata Studenter, deltar för att trycka extra mycket på våra företrädare i borgerliga kommuner runtom i Sverige. Räknade, i förmiddags, ut hur många nya studentbostäder som varje kommun i Stockholms län måste få på plats för att jag och Veronika de Jonge ska bli extremt nöjda. Vi vill ha 30000 nya studentbostäder fram till 2018. Vi kan dra av 4600 bostäder eftersom det är vad vi gick till val på under valrörelsen. Kvar finns 25400 studentbostäder. Det finns 26 stycken kommuner i Stockholms län. För att vi ska uppnå målet innebär det att varje kommun endast behöver fixa cirka 976 nya studentbostäder. Det innebär alltså cirka 162 nya studentbostäder, varje år fram till 2018. Inte så svårt faktiskt om man tänker efter.

// Edvin

 

 

 

”Nya Moderaterna i Stockholms län måste prioritera byggandet av studentbostäder”

Artikel publicerad på SVT Debatt – Stockholmsregionen är en tillväxtmotor för hela Sverige. Här finns kompetens, kunnande och framtidsvisioner. Vi är oerhört glada över att många väljer att flytta hit antingen för att jobba, studera eller bilda familj och vill att fler ska kunna få en möjlighet att göra det framöver. I valet 2010 lovade vi Moderater medborgarna i regionen att vi skulle bygga 4600 nya studentbostäder under mandatperioden. Det var ett bra löfte men våra företrädare runtom i länet måste revidera upp antalet nya lägenheter annars riskerar vi att förlora tillväxt, kunskap och välfärd

Varje termin är det tiotusentals studenter som söker till något av lärosätena i Stockholmsregionen och det är inte konstigt eftersom vi har några av Europas bästa utbildningar. Däremot är situationen på bostadsmarknaden är ohållbar. Det finns studenter som antingen flyttar runt hos vänner och främlingar, betalar svart för att kunna få ett förstahandskontrakt eller i värsta fall tackar nej till en utbildningsplats p.g.a. bostadsbristen.

I valrörelsen lovade vi 4600 nya studentbostäder i hela Stockholms län under mandatperioden. Det var ett bra mål men med anledning av den stora befolkningstillväxten måste siffran revideras upp till minst 30000 nya studentbostäder i olika storlekar fram till 2018. Fler kommuner, förutom Stockholm stad, måste visa framfötterna! Bristen på bostäder i Stockholm är ett allvarligt hot mot tillväxten men bristen på studentbostäder kan leda till att allt fler ratar att studera i Stockholm, därmed förlorar vi viktig kunskap och framtida tillväxt.

YIMBY-alliansen måste flytta fram positionerna! Även om vi bor i en växande storstadsregion finns det människor som tycker att Stockholm är färdigbyggd och som kommer använda olika metoder för att överklaga. Enligt Stockholms finansborgarråd Sten Nordin leder olika överklagandeprocesser till att varje byggprojekt försenas i snitt med ett år. Därför är det viktigt att möjligheterna till att överklaga ses över och att beslutandeprocessen snabbas upp. Därtill att det finns Moderater som vågar ta strid för att det ska växa fram nya gröna bostadsområden.

Förutom att göra det enklare att bygga måste det även bli billigare att bygga och bo i studentbostäder. Alliansen bör avskaffa fastighetsskatten på studentbostäder för att hålla nere kostnaderna men också halvera byggmomsen generellt för att göra det billigare för byggbolagen att faktiskt bygga fler bostäder.

Vi vill att hela Stockholm ska fortsätta utvecklas, såväl innerstad som kranskommuner så att människor med drömmar och idéer kan flytta hit. Stockholm ska vara en födelseregion där människors lust att vidareutbilda sig och idéer skapar jobb och välfärd. Därför är det viktigt att befolkningstillväxten matchas med fler bostäder främst för studenter.

Veronika de Jonge

Ordförande för Moderata Studenter på KTH

Edvin Alam

Ledamot i Moderata Ungdomsförbundets arbetsgrupp för jobbpolitiken

Uppdaterat: Flera medier har under dom senaste dagarna uppmärksammat bostadsbristen för landets studenter runtom i landet men främst i Stockholmsregionen. DN skriver om att bristen på studentbostäder får studenterna att dels rata Stockholm men att situationen generellt på bostadsmarknaden får många unga att fly Stockholm efter avslutade studier. Det är ett allvarligt hot mot regionens framtida tillväxt, mot jobben och mot välfärden.  SFS släppte en rapport igår som visar att endast 4 av 30 studentstäder garanterar boende inom 30 dagar. SVT ABC uppmärksammade igår min och Veronika de Jonges artikel om att Nya Moderaterna i Stockholmsregionen måste prioritera byggandet av nya studentbostäder. Inslaget i gårdagens 19- sändning börjar 05:20. SSCO släppte för en stund sedan en rapport om den ohållbara situationen runtom i Stockholmsregionen för 08-studenterna. 

”Kommunala skolor blev 230 miljoner billigare”

Sveriges Radio skriver om att kostnaden för landets kommuner har ökat med 230 miljoner kronor, nu när man måste ge samma ersättning per elev till fristående skolor som till dom kommunala skolorna. Tidigare var det så att kommunerna kunde ge en lägre ersättning till friskolor än till dom egna för att på så sätt gynna dom ”egna” skolorna. Det komiska i detta är att kommunerna hade faktiskt mer eller mindre kunnat undvika denna stora kostnad, som uppenbarligen till stor del enligt några beror på momskompensationen till friskolorna (en kompensation som kommunerna får full kompensation från staten). Om man tänker ytterligare ett varv kunde kostnaderna minskat med 230 miljoner kronor för kommunerna.

// Edvin

Minska arbetsmarknadsbudgeten – Fler jobb!

Har precis läst Metta Fjelkner och Tobias Krantz artikel på DN Debatt om vilka reformer som behövs för att dels öka resultaten i svensk skola men också sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för att minska ungdomsarbetslösheten. Jag delar problembilden men jag håller inte med om samtliga lösningar. Exempelvis tycker jag att idén om att lagstifta om tre veckors PRAO (två veckor på högstadiet och en vecka på gymnasiet) är ett slag i luften eftersom att sådana praktikmöjligheter redan finns, på vissa håll i större utsträckning. Istället tror jag att det behövs andra typer av lösningar för att bygga broar mellan utbildningsväsendet och arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsbudgeten kostar 69 miljarder kronor. Det är en stor summa men samtidigt är det många ungdomar som antingen är arbetslösa eller som studerar men hellre vill arbeta. Istället för att finansiera meningslösa kurser inom arbetsförmedlingens regi borde budgeten minskas och en stor del av resurserna hamna i utbildningsväsendet. Detta för att skapa en trygg finansiering för lärlingsplatserna i den nya gymnasieskolan men också göra det enklare för högskolor och universitet att i samarbete med näringslivet erbjuda studentmedarbetarprogram.

Fler bostäder stärker arbetslinjen! Det stora problemet med bostadsbristen, främst i våra storstäder är inte att bidragen till byggbolagscheferna har försvunnit utan att lokalpolitiker och företrädare från näringslivet är rädda för Nimby-maffian (not in my back yard). Riksdagen och bostadsmarknadens parter kan ändra sovjetliknande regler inom bostadspolitiken men det kommer inte göra någon skillnad om det inte finns människor som vågar ta strid för att det ska växa fram nya gröna bostadsområden när exempelvis översiktsplaner ses över.

Sänk skatten på arbete för alla företag! Jobb ramlar inte från himlen och resurser till välfärden kan inte trollas fram av politiker i riksdagen. Nya jobb och resurser skapas av driftiga människor som har förverkligat idéer.  I artikeln står det att småföretagen är mest kritiska medan storföretagen har ganska lätt att hitta ”rätt” kompetens. Därför måste företagsklimatet i Sverige bli bättre så att dagens små- och medelstora företag kan växa för att bli morgondagens globala hjältar. Ett första steg är att sänka anställningsskatterna för alla företag med 10 procentenheter. Annars blir det fortsatt svårt för fler ungdomar att få en fot in på arbetsmarknaden.

Däremot håller jag med om att det behövs ett rejält SYV-lyft inom grundskolan och även gymnasieskolan. Utbildningsväsendet och arbetsmarknaden förändras i stort sätt dagligen, därför vore det på sin plats om samma möjlighet som har funnits för landets lärare även finns för landets studie- och yrkesvägledare. Det behöver inte bara stanna där! Jag tycker att det inte behövs några formella hinder för andra aktörer att hjälpa eleverna att fixa jobb och praktikmöjligheter antingen vid sidan av studierna, sommarlov eller efter studenten. Vi kommer under hösten ha en bredare diskussion i nämnden om hur vi i Sollentuna på bästa möjliga sätt kan sänka trösklarna in på arbetsmarknaden, i synnerhet för dom som står allra längst bort. Vem vet, det kanske blir en Sollentuna-Modell med en mix av Nacka-Modellen och Solna-Modellen? Finns som sagt många olika modeller runtom i landet.

SvD Ledare

// Edvin

Tommy Waidelich: ”Sverige ska tvingas betala till ansvarslösa medlemsländer!”

Igår, när fokus var på Fredrik Reinfeldt och Anders Borg, kom Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Nicolas Sarkozy överens om ytterligare förslag för att rädda Euroländerna från den djupa skuldkrisen. Bland annat föreslår dom nu, i skarpt läge, att det ska införas en gemensam skatt på finansiella transaktioner (kommissionen har varit inne på samma förslag men tvekar inte att föreslå ytterligare gemensamma EU-skatter) och en, hör och häpna, gemensam euro-regering! Jag är glad över att Fredrik Reinfeldt tydligt ger tummen ned till förslag såsom EU-skatter, euroobligationer och gemensam euroregering. Skuldkrisen beror inte på att det inte funnits skattepengar och att det saknats regeringar. Tvärtom. Det beror delvis på ansvarslösa regeringar som inte genomfört reformer för fler jobb, som hoppades på att underskotten skulle försvinna med hjälp av en starkare konjunktur och en populistisk opposition som inte velat genomföra tuffa men nödvändiga beslut.En gemensam europeisk skatt på finansiella transaktioner kommer inte lösa skuldkrisen, utan leda till att aktörer på marknaden flyttar från Europa till andra länder.  En sådan skatt drabbar även världens fattigaste länder, eftersom det blir ytterligare en börda ovanpå knasiga handelshinder och höga tullavgifter.

Till en början var jag förvånad när Socialdemokraterna, med Tommy Waidelich i spetsen, deklarerade att dom ställer sig bakom förslaget om uuroobligationer.  Det innebär i praktiken mer eller mindre att välskötta medlemsländer, som exempelvis Sverige, får betala högre räntenivåer för att pressa ned räntenivåerna i mindre välskötta medlemsländer. Rättvist att reformutrymmet äts upp av högre räntor pga att vi för en ansvarsfullare ekonomisk politik? Knappast! Ansvarslöst? You bet! Däremot går Socialdemokraternas senaste ställningstagande i linje med partiets vurm för EU-skatter. Lägg på dessa två saker så blir det ett rejält kliv, bakvägen, till att unionen får en gemensam finanspolitik där besluten fattas i enskilda förhandlingar mellan dom stora medlemsländerna och att vi inte bara får en gemensam regering för euroområdet utan för unionen som helhet. Kampen mot dessa dåraktiga förslag måste fortsätta, i Sverige men också runtom i Europa. Förhoppningsvis ser vi fler som engagerar sig i dessa frågor fram till valet till EU-parlamentet 2014.

In other news: Sjukt dålig tajming när Birgitta Ohlsson skriver följande i dagens Brännpunkt om Europrojektet ” En gemensam valuta kräver dock inte en gemensam finanspolitik.” Man ba jotjena, have you been sleeping lately?

AB, DN, DN2,  SvD

// Edvin