”Sollentuna ska ordna fram fler studentlägenheter!”

PRESSMEDDELANDE

Sollentuna ska ordna fram fler studentlägenheter!                        2011-08-30

Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott fattades beslutet att ge ett uppdrag till kommunledningskontoret om en lokaliseringsutredning. Syftet med utredningen är att snarast hitta lämpliga platser i kommunen för byggande av tillfälliga eller permanenta bostäder.

”Vi ser det som mycket viktigt att Sollentuna är med och tar ett regionalt ansvar för att, inte minst, studenter ska få tak över huvudet. För alliansen i vår kommun är detta ett av flera steg för att möta det växande behovet att olika sorters bostadslösningar. Parallellt med förberedelser byggandet av enklare permanenta hyresrätter, vill vi även se över möjligheten att sätta upp paviljonger som kan fungera som tillfälligt boende” säger ordförande i plan- och exploateringsutskottet, Thomas Ardenfors (M)

Lokaliseringsutredningen ska redovisas till utskottet under september.

Thomas Ardenfors(M)

Ordförande i plan- och exploateringsutskottet

thomas.ardenfors@sollentuna.se

073-915 16 88

Anna Myrhed (C)

Vice ordförande i plan- och exploateringsutskottet

anna.myrhed@sollentuna.se

070-334 12 86

Josefin Silverfur (FP)

Andre vice ordförande i plan- och exploateringsutskottet

josefin.silverfur@politik.se

070-688 50 25

Magnus Ramstrand (KD)

Ledamot i Plan- och exploateringsutskottet

magnus.ramstrand@sollentuna.se

073-915 21 41

Inför läxpeng!

En kortis – Även om jag har sovmorgon imorgon måste jag snabbt kommentera Skolverkets förslag om en bred matmematiklyft i den svenska skolan. Jag tyker att förslaget rent generellt är bra, det är fantastiskt att man både fortbildar och erbjuder stöd till lärare för att bli bättre. Däremot tycker inte jag att man enbart bör snöa in sig på viktiga satsningar i klassrummen inom matematik och tekniska ämnen. Om fler elever ska nå målen i alla ämnen och om färre elever ska slås ut från både grund- och gymnasieskola, krävs det engagemang och stöd även utanför klassrummen efter skoltid. För alla elever. Därför har jag under dagen dammat av min gamla hjärtefråga om att införa en läxpeng i Sollentuna. För mig är det viktigt att alla elever får maximal utveckling i den svenska skolan. Det finns skolor runtom i Sverige som erbjuder studiehjälp men oftast är dom otillräckliga eftersom att systemen är anpassade efter skolornas villkor och inte efter den enskilde elevens behov. Vi ska inte heller glömma bort att det finns elever som pga olika anledningar inte får stöd hemifrån. Genom att införa en läxpeng kan certifierade utförare erbjuda studiestöd till elever antingen hemma vid köksborden eller någon annanstans även under lediga dagar. Det skulle vara ett bra stöd dels för elever som behöver extra stöd i skolan men även för dom som vill visa framfötterna. Dessutom skulle det vara ett bra komplement till det viktiga utvecklingsarbetet som sker runtom i skolorna i Sollentuna.

SvD B,SR,ExD

// Edvin

Attefall försöker pudla – Misslyckas totalt!

Bostadsminister Stefan Attefall försöker göra en pudel i dagens DN, efter stormen som han har varit med om sedan han uttalade sig i Metro tidigare i veckan om att minskade studieplatser är ett sätt för att minska bostadskrisen i storstadsregionerna.Däremot faller han platt ned på marken eftersom att han framställer sig själv som en svag minister utan några som helst konkreta idéer på att få igång byggandet av nya bostäder generellt men studentbostäder i synnerhet. Det som är anmärkningsvärt är att han avslår idén om att avskaffa fastighetsskatten på studentbostäder. Han motiverar detta med att byggbranschen vill ha färre och enklare regler och inte subventioner. För det första, ett avskaffande av fastighetsskatten även om den är riktad till vissa boendeformer är ingen subvention. Avskaffad skatt = Avskaffad skatt. För det andra, Alliansen gick till val på att vi skulle utvärdera förslag såsom låg moms på bostadshyror, avskaffad fastighetsskatt för hyreshus (!!!) och skattefria underhållsfonder. För det tredje, vill Sveriges Byggindustrier att politikerna sänker  skatteuttaget på bostäder så att beskattningen blir neutral detta för att få igång byggandet eftersom att dubbelbeskattningen har varit ett hinder.  Istället för att säga mindre genomtänkta saker för att därefter försöka pudla bort allting borde bostadsminister Stefan Attefall börja med att inte avslå idén om att avskaffa fastighetsskatten på studentbostäder. Därutöver bör han se över byggmomsen.

// Edvin

”Problemet är inte för många studenter utan för få studentbostäder”

En kortis – Dagens dumstrut ges till bostadsminister Stefan Attefall för hans uttalande om bostadskrisen runtom i landets storstadskommuner. Uttalandet om att minska på studieplatserna är dessutom rent ut sagt stockholmsfientligt, hotar regionens framtida tillväxt och därmed förutsättningarna för fler jobb och utvecklad välfärd. Man brukar säga när Stockholm växer så växer Sverige. Ni kan tänka er vad som kan hända ifall Stockholm krymper. Jag håller med om att fler kommuner och lärosäten måste göra mer för att få igång byggandet av fler studentbostäder. Det är orimligt att Stockholm stad drar hela lasset. Samtliga kommuner måste vara med på tåget (inkluderar även min hemkommun Sollentuna)! Däremot kan Stefan Attefall förbättra förutsättningarna, dels genom att se över överklagandeprocessen men också avskaffa fastighetsskatten på studentbostäder därtill halvera byggmomsen så att det faktiskt blir mer lönsamt att bygga nya bostäder. Problemet är inte att det är för många studenter i Stockholm, problemet är att befolkningstillväxten inte matchas med fler bostäder!

Stockholms Akademiska Forum, DN

// Edvin

Alliansförslag om försörjningsstödet kan bli verklighet!

En kortis – Får nu via Twitter och övrig media veta att Socialdemokraterna nu officiellt ställer sig bakom alliansförslaget om att införa en förvärvsstimulans inom försörjningsstödet för att göra det mer lönsamt att gå från bidrag till eget arbete. Toppen! Förhoppningsvis intar Socialdemokraterna samma nyktra syn om A-kassan.

SVT

 

Thomas

// Edvin

”Moderata Studenter tältar för fler bostäder”

Imorgon den 23 augusti kommer Moderata Studenter att tälta i Lundagård för att det skall byggas fler bostäder till studenter. Idag råder det bostadsbrist i Lund och på många fler ställen runt om i landet. 

– Många unga har slitit för att komma in på sin drömutbildning och när man nås av glädjebeskedet att man kommer in så slås man av tanken att man måste sova någonstans, tyvärr blir det så att många studenter måste tacka nej på grund av bostadsbristen, säger Alexandra Westman, 2:e vice riksordförande för Moderata Studenter.

– Det måste finnas sängplatser för alla studenter. Det får inte vara så att unga människors drömmar krossas på grund av stelbent byråkrati. Det måste finnas bostäder för de studenter som flyttar hit. Man ska inte behöva börja på sin drömutbildning med ångest för att man inte har någonstans att sova, avslutar Johanna Grönbäck, ordförande Moderata Studenter vid Lunds universitet.

Klicka här för att komma till eventet.

Kontakt:
Alexandra Westman
Andre Vice Ordförande Moderata Studenter
0768124218
alexandra.westman@moderat.se

 

 

Det är bra att den bostadspolitiska debatten fortsätter och att Moderata Ungdomsförbundet, via Moderata Studenter, deltar för att trycka extra mycket på våra företrädare i borgerliga kommuner runtom i Sverige. Räknade, i förmiddags, ut hur många nya studentbostäder som varje kommun i Stockholms län måste få på plats för att jag och Veronika de Jonge ska bli extremt nöjda. Vi vill ha 30000 nya studentbostäder fram till 2018. Vi kan dra av 4600 bostäder eftersom det är vad vi gick till val på under valrörelsen. Kvar finns 25400 studentbostäder. Det finns 26 stycken kommuner i Stockholms län. För att vi ska uppnå målet innebär det att varje kommun endast behöver fixa cirka 976 nya studentbostäder. Det innebär alltså cirka 162 nya studentbostäder, varje år fram till 2018. Inte så svårt faktiskt om man tänker efter.

// Edvin

 

 

 

”Nya Moderaterna i Stockholms län måste prioritera byggandet av studentbostäder”

Artikel publicerad på SVT Debatt – Stockholmsregionen är en tillväxtmotor för hela Sverige. Här finns kompetens, kunnande och framtidsvisioner. Vi är oerhört glada över att många väljer att flytta hit antingen för att jobba, studera eller bilda familj och vill att fler ska kunna få en möjlighet att göra det framöver. I valet 2010 lovade vi Moderater medborgarna i regionen att vi skulle bygga 4600 nya studentbostäder under mandatperioden. Det var ett bra löfte men våra företrädare runtom i länet måste revidera upp antalet nya lägenheter annars riskerar vi att förlora tillväxt, kunskap och välfärd

Varje termin är det tiotusentals studenter som söker till något av lärosätena i Stockholmsregionen och det är inte konstigt eftersom vi har några av Europas bästa utbildningar. Däremot är situationen på bostadsmarknaden är ohållbar. Det finns studenter som antingen flyttar runt hos vänner och främlingar, betalar svart för att kunna få ett förstahandskontrakt eller i värsta fall tackar nej till en utbildningsplats p.g.a. bostadsbristen.

I valrörelsen lovade vi 4600 nya studentbostäder i hela Stockholms län under mandatperioden. Det var ett bra mål men med anledning av den stora befolkningstillväxten måste siffran revideras upp till minst 30000 nya studentbostäder i olika storlekar fram till 2018. Fler kommuner, förutom Stockholm stad, måste visa framfötterna! Bristen på bostäder i Stockholm är ett allvarligt hot mot tillväxten men bristen på studentbostäder kan leda till att allt fler ratar att studera i Stockholm, därmed förlorar vi viktig kunskap och framtida tillväxt.

YIMBY-alliansen måste flytta fram positionerna! Även om vi bor i en växande storstadsregion finns det människor som tycker att Stockholm är färdigbyggd och som kommer använda olika metoder för att överklaga. Enligt Stockholms finansborgarråd Sten Nordin leder olika överklagandeprocesser till att varje byggprojekt försenas i snitt med ett år. Därför är det viktigt att möjligheterna till att överklaga ses över och att beslutandeprocessen snabbas upp. Därtill att det finns Moderater som vågar ta strid för att det ska växa fram nya gröna bostadsområden.

Förutom att göra det enklare att bygga måste det även bli billigare att bygga och bo i studentbostäder. Alliansen bör avskaffa fastighetsskatten på studentbostäder för att hålla nere kostnaderna men också halvera byggmomsen generellt för att göra det billigare för byggbolagen att faktiskt bygga fler bostäder.

Vi vill att hela Stockholm ska fortsätta utvecklas, såväl innerstad som kranskommuner så att människor med drömmar och idéer kan flytta hit. Stockholm ska vara en födelseregion där människors lust att vidareutbilda sig och idéer skapar jobb och välfärd. Därför är det viktigt att befolkningstillväxten matchas med fler bostäder främst för studenter.

Veronika de Jonge

Ordförande för Moderata Studenter på KTH

Edvin Alam

Ledamot i Moderata Ungdomsförbundets arbetsgrupp för jobbpolitiken

Uppdaterat: Flera medier har under dom senaste dagarna uppmärksammat bostadsbristen för landets studenter runtom i landet men främst i Stockholmsregionen. DN skriver om att bristen på studentbostäder får studenterna att dels rata Stockholm men att situationen generellt på bostadsmarknaden får många unga att fly Stockholm efter avslutade studier. Det är ett allvarligt hot mot regionens framtida tillväxt, mot jobben och mot välfärden.  SFS släppte en rapport igår som visar att endast 4 av 30 studentstäder garanterar boende inom 30 dagar. SVT ABC uppmärksammade igår min och Veronika de Jonges artikel om att Nya Moderaterna i Stockholmsregionen måste prioritera byggandet av nya studentbostäder. Inslaget i gårdagens 19- sändning börjar 05:20. SSCO släppte för en stund sedan en rapport om den ohållbara situationen runtom i Stockholmsregionen för 08-studenterna.