800 miljoner kronor till grundskolan!

I våras var 87,6 procent av alla niondeklassare behöriga till gymnasiet. Det innebär att 12,4 procent inte var behöriga. En hög notering. Bakom dessa siffror finns tusentals unga människor som fått ställa sina drömmar på hyllan för att slussas ut från samhället.  Varje elev som inte klarar av grundskolan är en förlust för samhället men framför allt en tragedi för den enskilde eleven. Forskning visar att de som slås ut från skolan tidigt har svårt att få fäste på arbetsmarknaden vilket är en inkörsport till utanförskap.

Svensk skola har varit med om många reformer under de senaste åren. Skolorna håller på att implementera de största reformerna av svensk skola i modern tid med allt från en ny gymnasieskola, betygssystem, lärarlegitimation, lärarutbildning och så vidare men reformarbetet får inte stanna upp. Jag gillar inte läx-rut och dagens besked från Socialdemokraterna är inte heller mycket att hurra för. En engångssatsning på 110 miljoner innebär i praktiken knappt 30 öre öre per elev per dag (60 öre per elev och per skoldag). Det behövs fler reformer för att höja kvaliteten i den svenska skolan däremot måste vara rätt reformer. Alliansen måste främst stärka grundskolan. Jag föreslår tre reformer för att stärka kvaliteten, minska avhoppen och öka likvärdigheten i skolan.

1) Bredda antalet utbildningsämnen och höj undervisningstiden för att göra grundskolan mer inriktad mot framtiden än att enbart leverera baskunskaper. Oavsett vad vi tycker lever vi i en värld där kraven och utmaningarna från omvärlden inte speglas i innehållet i den svenska grundskolan. Svensk grundskola kan inte enbart förhålla sig till en svensk eller europeisk arbetsmarknad utan måste förhålla sig till en global värld. Efter övergångsperioden kommer den nya gymnasieskolan bli billigare, överskottet som blir över bör därmed riktas till grundskolan.  Det innebär en förstärkning på mellan 600-800 miljoner kronor per år.

2) Övergången från högstadiet till gymnasiet måste bli mycket bättre. Jag är positiv till Alliansens satsning på landets studie- och yrkesvägledare men det behövs ett lyft i samma anda som lärarlyftet. Studie- och yrkesvägledningen är i många fall omodern och innehåller brister vilket snarare stjälper än hjälper eleverna när det är dags för gymnasie- och yrkesval.

3) Inför en nationell likvärdighetsgaranti för att ge lärare och rektorer bättre förutsättningar att möta alla elever. I dagsläget har fler kommuner infört ett så kallat socioekonomiskt tillägg men med varierade resultat. Istället för att lotta ut 200 miljoner kronor i en tävling till de mest utsatta förorterna bör stat och huvudmän samarbeta för att hitta en bra modell så att lärarna kan få bättre förutsättningar att ge en likvärdig utbildning till alla elever. I det här fallet är det intressant att studera likvärdighetsgarantin i Nacka.

Lägre förväntningar och kosmetika är inte en bra utbildningspolitik. Det som behövs är lärare och rektorer som har bättre förutsättningar att möta alla elever, en grundskola i tiden och smidigare övergång mellan grundskolan och gymnasiet.

Edvin Alam (M)

Ledamot – Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sollentuna

Andra bloggar: TB

Studentmedarbetare i Sollentuna är nu allianspolitik!

Pressmeddelande:

120928

Sollentuna utreder förutsättningarna att bygga fler broar till jobben för ungdomar

Igår enades Alliansen i Sollentuna om att utreda förutsättningarna för att införa ett studentmedarbetarsystem i Sollentuna kommun. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kommer i oktober på initiativ av Nya Moderaterna ge ett uppdrag till Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret.

– Jag är glad över att vi kommer ge detta skarpa uppdrag till Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret. Kombinerat med lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar, nystartsjobb, ungdomspaketet samt det vi gör lokalt för att stärka företagsamheten och ha Sveriges bästa skolor innebär det bättre förutsättningar för fler unga att ta klivet in i vuxenlivet, säger Edvin Alam ledamot i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Ett studentmedarbetarsystem går ut på att en gymnasieelev eller högskolestudent kan arbeta med något studierelevant några timmar per vecka under max 20 veckor vilket motsvarar ungefär en termin. Syftet är att sänka trösklarna in till arbetsmarknaden för ungdomar.

– Studentmedarbetare är en vinst för ungdomar och Sollentuna kommun. Unga får chansen till att arbeta med något studierelevant vilket ökar jobbchanserna efter examen och Sollentuna får chansen att rekrytera ny personal till viktiga samhällstjänster inom exempelvis välfärden, avslutar Edvin Alam ledamot i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Fakta: 

 

En rapport från Svenskt Näringsliv 2010 visar att 70 procent av danska studenter med extrajobb inom sitt utbildningsområde också arbetar inom sitt studiefält efter utbildningen. Rapporten visar också att studenter som arbetar med något studierelevant parallellt under studietiden har enklare att få ett fast jobb efter studietiden. Samtidigt som att studenterna med extrajobb också uppskattar och klarar av att ta till sig ny kunskap i utbildningen i större utsträckning än andra.

 

För mer information kontakta:

 

Edvin Alam

Ledamot i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sollentuna kommun för Nya Moderaterna

Edvin.alam@moderat.se

070 – 7472032

 

Linda Johansson

Politisk sekreterare för Nya Moderaterna i Sollentuna

linda.johansson@sollentuna.se

073 – 9152264

Björklund har inte gjort sin läxa!

Vaknade för en stund sedan till att Jan Björklund nu återaktualiserat sitt förslag om att införa kortare yrkesutbildningar för att minska avhoppen och skoltröttheten bland svenska gymnasieelever. Jag var inte ett fan när förslaget dök upp i våras och jag är defenitivt inte det nu av två anledningar.

För det första: Jan Björklund har rätt, många elever är skoltrötta och har i många valt fel utbildning vilket leder till avhopp eller långa uppehåll från studierna vilket i sin tur har konsekvenser i form av arbetslöshet och därefter utanförskap.Detta är ingen nyhet utan har varit så under en lång tid och ökade något när man ändrade yrkesutbildningarna under 90- talet. Däremot borde varje politiker eller person som är intresserad av utbildningspolitik veta att lösningen inte är att sänka på förväntningarna eller kraven på eleverna. Snarare tvärtom. Forskning visar att högre krav på alla elever leder till bättre resultat bland eleverna i synnerhet bland elever från studieovana miljöer. Att hålla på med ”tycka synd om”-reformer kommer enbart leda till att färre elever kommer få maximal utveckling i den svenska skolan.

För det andra: Det behövs fler skolreformer för att höja kvaliteten och resultaten samt minska utslagningen från den svenska skolan men det måste vara rätt reformer. Skolorna håller på att implementera dom största systemreformerna av svensk skola i modern tid. Ny gymnasieskola, nya betygssystem, ny lärarutbildning, lärarlegitimation och så vidare. Att i det läget komma med reformer för att ändra i den nya gymnasieskolan kommer leda till osäkerhet bland lärare och huvudmännen vilket i sin tur kommer leda till ett stopp i implementeringsprocessen vilket i slutändan kommer drabba eleverna. På ett generellt plan behöver lärare och rektorer arbetsro för att klara av dom stora skolreformerna för att få en ärlig chans att leverera resultaten.

Lösningarna Utbildningsminister Jan Björklund och Alliansen i stort måste titta på är dels reformer för att stärka grundskolan. I mitt tycke handlar det främst om att bredda antalet utbildningsämnen och höja undervisningstiden för att göra skolan mer inriktad mot framtiden än att bara leverera baskunskaper. Oavsett vad vi tycker ideologiskt så lever vi i en värld där kraven och utmaningarna från omvärlden inte speglas i innehållet i den svenska grundskolan. Det är ett problem vilket får konsekvenser längre fram i det svenska utbildningsväsendet. Svensk skolan kan inte enbart förhålla sig till svensk eller europeisk arbetsmarknad utan en global värld. Därefter måste övergången från högstadiet till gymnasiet bli mycket bättre, därför är jag positivt inställd till Alliansens satsning att förbättra studie- och yrkesvägledningen.  Studie- och yrkesvägledningen  är i många fall omodern och innehåller brister vilket snarare stjälper än hjälper eleverna när det är dags för gymnasieval.

Nu är jag elev i den gamla gymnasieskolan och kan då enbart förhålla mig till gamla betygssystemet (känner mig äldre än vad egentligen jag är): Utbildningsministern har inte gjort sin läxa och tror att ett enkelt konstaterande kommer leda till ett högre betyg. Så är inte fallet. Mitt betyg till Jan Björklund är i det här fallet: Icke Godkänt (funderade länge på ett UG men han har inte skolkat).

DN, SVT

// Edvin