Stenklumparna try to strike back

En kortis – Noterar att det är några opinionsbildare som skriver om vilka metoder några av våra skolor i Sollentuna använder så att eleverna kan nå kunskapsmålen. Som ni vet blev utbildningsminister Jan Björklund oerhört provocerad i förra veckan när han fick ta del av vår breda IKT-satsning. I Expressen skriver Malin Siwe  att andra skolor måste vänta innan vi utvärderar och får resultat. Om Malin Siwe hade gjort en grundlig research hade hon fått veta att det är många skolor runtom i Sverige som använder nya pedagogiska verktyg för att öka måluppfyllelsen samt att vi kontinuerligt utvärderar samtliga utbildningsverksamheter. Folkpartisten Helena Von Schantz går så långt i sin iver att skydda sin partiledare genom att anklaga våra rektorer och lärare att inte följa läroplanen. Det är en allvarsam anklagelse som saknar grund. I stundens hetta är det enkelt att häva ur sig det ena och det andra. Vi tar inte bort – vi lägger till.

Mig veterligen har Malin Siwe, Helena Von Schantz och Jan Björklund inte varit på verksamhetsbesök i Sollentuna eller haft kontakt med rektorer, lärare tjänstemän eller politiker i ansvariga nämnder för att få insyn i hur vi arbetar när vi kontinuerligt utvärderar verksamheternas utvecklingsarbete eller för att veta mer om vår utbildningsstrategi. Därför är mitt tips till Malin Siwe, Helena Von Schantz och Jan Björklund att, istället för att göra bort sig själva och förolämpa lärarna och rektorerna, försöka besöka verksamheterna för att veta hur rektorerna och lärarna arbetar med att hjälpa eleverna nå kunskapsmålen. Därutöver borde Utbildningsminister Jan Björklund sparka igång en utredning om en nationell IT-strategi för den svenska skolan. Både läroplanen för förskolan och läroplanen för skolan betonar barnens och elevernas rätt till digital kompetens och tillgång till modern teknik. Bara ett tips.

Justja! Jag är dessutom oerhört stolt över att Sollentuna gett klartecken för att påbörja rekryteringen till de nya karriärtjänsterna för lärare. Tjänsterna kommer att var individuellt utformade och innebär en löneökning på minst 5 000 kronor i månaden. Om vi ska nå målet att ha Sveriges bästa skolor, måste vi även rekrytera riktigt duktiga lärare.

// Edvin