VBD – Ungdomsarbetslösheten

Nu tänkte jag efter många veckors frånvaro ge mig in på veckans bloggdebatt. Ämnet handlar om vilken fråga som är viktig för mig i valrörelsen. Den viktigaste frågan för mig i valet 2010 handlar om ungdomsarbetslösheten. Rättare sagt hur den ska minska! Anledningen till att frågan är viktig för mig är för att flera studier har visat att unga personer som är arbetslösa under en längre period löper större risk för att fortsätta var det i livet vilket leder till att ohälsotalet hålls uppe. Det är en ekonomisk, social och psykisk förlust för den enskilde men också samhället i stort eftersom att vi har välfärdsambitioner och står inför stora demografiska utmaningar.

Jag har skrivit om ungdomsarbetslösheten vid ett flertal gånger under flera år och tycker att en del saker som Alliansen har genomfört under mandatperioden är bra. Exempelvis halveringen av arbetsgivaravgiften för personer under 26 år, reformerna inom utbildningsväsendet, nystartsjobben för unga (som de tre vänsterpartierna försöker ta patent på) och reformerna inom sjukförsäkringen. Men! Det räcker inte utan behövs ytterligare reformer. Vad är problemen och lösningarna? Det finns två anledningar till att Sverige har en högre ungdomsarbetslöshet än flera länder runtom i Europa. 1) Klyftan mellan utbildningsväsendet och arbetsmarknaden är för stor. 2) Ungdomar i Sverige har, generellt, inte tillräckligt med arbetslivserfarenhet.

För att minska arbetslösheten bland ungdomar tycker jag att Alliansen bör  fortsätta utveckla lärlingsutbildningen i den svenska gymnasieskolan genom att införa lärlingsanställningar. Arbetet blir således en del av utbildningen vilket sänker trösklarna in på arbetsmarknaden. Det behövs även liknande reformer i den högre utbildningen eftersom att många utbildningar är isolerade från arbetsmarknaden. Dessutom måste företagsklimatet bli bättre! Finanskrisen visade oss att vi inte kan leva på minnen från fornstora dagar. För att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för ungdomar måste det finnas fler växande företag som kan bli morgondagens globala hjältar. Utan växande företag skapas inga nya jobb och därmed kan vi inte leva upp till våra välfärdsambitioner i Sverige. För att skapa bättre förutsättningar för fler växande företag tycker jag att man kan diskutera förslag såsom en generell sänkning av arbetsgivaravgiften, riskkapitalavdrag samt införandet av ett RIT-avdrag inom ROT- och RUT-avdraget.

Nu ska jag sova. Har en lång dag imorgon!

// Edvin

Annonser

3 skäl att inte rösta på SD

Jag har spanat runt på olika bloggar som har skrivit om dagens opinionsundersökning och Sverigedemokraterna i synnethet. Intressant notering är att många fält, hos bloggare som har skrivit om SD:s migrationspolitik och kollektivistiska syn på muslimer i synnerhet, är fyllda med kommentarer med SD-sympatisörer. Känsligt ämne det där. Tre goda anledningar att inte rösta på SD, vid sidan av deras migrationspolitik och grumliga syn på muslimer. 1) De vill lämna det Europeiska samarbetet och överge arbetet med att lyfta hela Europa ur krisen. Inte ansvarsfullt. 2) Deras ekonomiska politik går inte ihop!  SD vill, lik Mona Sahlin, ge allt till alla och mer därtill för att locka röster från höger till vänster. Resultat – Skadar de offentliga finanserna samt äventyrar Sveriges väg ur krisen och långsiktiga tillväxt. Detta leder till att vi inte klarar våra välfärdsambitioner, pajar pensionssystemet och överlämnar ett skuldberg till framtida generationer. 3) SD är mot arbetskraftsinvandring. Argumentationen vilar på att det finns ett oförändrat antal jobb på arbetsmarknaden som delas solidariskt mellan medborgarna. Hmm. Låter bekant. Låter väldigt lik argumenten som fördes fram mot kvinnors deltagande på arbetsmarknaden.

// Edvin

Bidragen slaktar jobben, försvaret och klimatet!

Strax innan lunch höll försvarsminister Sten Tolgfors pressträff tillsammans med Schlingmann om de tre vänsterpartiernas dolda besparingar på försvaret med omkring 6 mrd kronor årligen!  Vart tar pengarna vägen? Well, om man tittar på vad de tre vänsterpartierna prioriterar framför allting annat så är det en utbyggnad av bidragssystemen. Vi ser liknande saker inom övriga politikområden. De tre vänsterpartierna vill göra det mindre lönsamt att arbeta genom att höja skatten för låg- och medelinkomsttagare till förmån för att bygga ut bidragssystemen. De vill bygga luftslott + låna gigantiska summor pengar till osäkra projekt inom infrastrukturen eftersom att de prioriterar en utbyggnad av bidragssystemen framför allting anant. Inom miljöområdet finns det fina siffror på dokument med schysst layout och när man börjar läsa texten så spelas kum bay ya my lord i bakgrunden. Men! När man granskar allting så saknas både konkreta åtgärder för och finansiering. Så går det när man prioriterar en röd bidragslinje framför en klimatsmart arbetslinje.

Och SSU. Om ni verkligen vill att fler unga ska få en fot in på arbetsmarknaden är det inte smart att; gå till val på nedmontera kvalitéten och kunskapslinjen i hela utbildningsväsendet, isolera delar av den grundläggande utbildningen från arbetsmarknaden samt höja skatten för att anställa ungdomar under 26 år. Det höjer trösklarna in på arbetsmarknaden och det vet ni om. Ni vill bara jävlas med företag ni inte gillar. Niklas, Magnus och Adam har kommenterat SSU:s utspel.

Läs rapporten – Rädda Sveriges försvar.

SvD

// Edvin

Onödig hype

Gah! Blir nästan lite galen över dagens hype över United Minds opinionsundersökning. Mitt tips till alla strateger och engagerade medlemmar är att slänga den och alla andra undersökningar framöver papperskorgarna. Ingen vinner förtroende genom att diskutera det egna stödet. Man vinner val på att diskutera samhällsfrågor och komma med lösningar på samhällsproblemen! Nu ska jag fortsätta jobba innan jag drar på pressträff med Schlingmann och Tolgfors klockan 11:00. Ämne – De tre vänsterpartiernas dolda besparingar på försvaret. Ska bli intressant att få ta del av materialet.

 Aftonbladet, SvD, DN

// Edvin