Flashigare visitkort Vs Bättre utbildningsväsende för eleverna

Noterar att jag inte har skrivit så mycket om utbildningspolitik under den gångna veckan och att jag inte har lyft upp om det som händer i Sollentuna och det beror på att veckan har varit kort men också för att jag har haft fullt upp på jobbet. Kunde dessvärre inte närvara på utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens mål- och kvalitetshalvdag i torsdags. Inväntar minnesanteckningar från min gruppledare Maria Olovsson. För några veckor sedan blev jag av nämnden utsedd till kontaktpolitiker för Samhällsvetenskapliga programmet och IB-programmet på Rudbeck i Sollentuna. Har skickat en förfrågan om att göra ett verksamhetsbesök innan sommaruppehållet för att lyssna på rektorer, lärare och även elever för att få en bild av vad de tycker om alla de viktiga pusselbitarna och hur de arbetar med att nå målen. Kommer fokusera extra mycket på att lyssna på eleverna, skolan är trots allt till för eleverna.

Något som jag däremot har hunnit göra är att följa skoldebatten via olika medier. För er som är intresserade tipsar jag er att följa flödet från #skollyftet, där debatten om den svenska skolan har varit levande under flera veckor. Jag har fått ta del av några fantastiska utvecklingsarbeten och deltagit i flera debatter. Ett återkommande tema handlar om huvudmannaskapet i den svenska skolan. Det finns fortfarande personer och organisationer som tror att ett förstatligande av den svenska skolan löser bristerna i utbildningsväsendet men det finns även personer som vet att magin sker i verksamheterna generellt (i synnerhet i klassrummen) och inte i förvaltningar runtom i kommuner eller på utbildningsdepartementet. Kompetensen finns hos lärarna, rektorerna och även eleverna. Det viktigaste för mig är att lärare, elever och ledningarna i verksamheterna har goda verktyg som de kan använda sig av för att höja kvaliteten, minska utslagningen och sänka trösklarna in på arbetsmarknaden i synnerhet för dem som står allra längst bort. Det är genom duktiga pedagoger, delaktiga ledare, ökat samarbete mellan lärare och målmedveten styrning och uppföljning från oss som är huvudmän som ger framgångsrika skolor. Utbildningsväsendet blir inte bättre bara för att man fixar ny layout på visitkorten. Förstår man inte detta så faller man i diket.  Backspeglar är bra och viktiga men de hör hemma i en bil och inte i den svenska skolan. Blicka framåt istället!

Bloggar: Maria Stockhaus skriver om mediebilden av den svenska skolan. Gunnar Hökmark är inne på att makten måste bort från politiker ned till verksamheterna via införandet av en nationell skolpeng. Linda Norberg skriver om att det fria skolvalet gynnar eleverna.

Relaterade inlägg: Har skrivit om huvudmannaskapsfrågan tidigare. Tycker fortfarande att det är en visitkortsfråga.

// Edvin