Oppositionens energipolitik hotar LKAB

Just nu pågår debatten om de statliga bolagen i riksdagen. Har tidigare skrivit om vad jag tycker om Miljöpartiets, Vänsterpartiets, Sverigedemokraternas och Socialdemokraternas gemensamma experiment. Tycker att argumentationen kring främst SBAB är skev i synnerhet med den senste tidens debatt och diskussioner om hushållens skuldsättning och eventuella bostadsbubblor i Sverige. Thomas Östros var ute för några veckor sedan  varnade för att det inte är hållbart att  utlåningen  till hushållen ökar mycket snabbare än vad inkomsterna gör samt att det kan sluta med förskräckelse ifall man låter det hela skena iväg.  Att i det läget hålla på att experimentera genom att  ”trissa upp” konkurrensen och ”pressa ned” priserna är att bidra till att det hela skenar i väg och slutar i förskräckelse. Värst blir det när Socialdemokraterna vill experimentera med elförsörjningen till företag och vanliga männsikor. Lars Johansson (S) var uppe i talarstolen och underströk om att man borde avskaffa all kärnkraft i Sverige och därmed halvera elförsörjningen i landet. Han lyfte upp att det finns stora brister men faktum är att han tillsammans med sina vänner röstade nej till en generationsväxling av de befintliga kärnkraftsverken under 2010. 

Alliansens historiska överenskommelse vilar tryggt och stadigt på tre ben. Energiförsörjning från vattenkraft, förnyelsebar energi och kärnkraft bidrar till att Sverige kan ta ett stort kliv framåt för att minska de skadliga utsläppen mot klimatet samtidigt som vi tryggar jobb och en positiv utveckling i hela Sverige i såväl stad som land. De mål som vi satt upp är att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent, att 50 procent av all energi ska vara förnybar samtidigt som energianvändningen ska bli 20 procent effektivare till 2020. För att nå dessa mål ökar vi den förnybara produktionen med 25 terawattimmar till 2020. Vi höjer planeringsmålet för vindkraft till 30 terawattimmar.

Socialdemokraterna och Lars Johansson pratar gärna klimat och tillväxt men det tar det stopp.Varje år köper våra skogs-, gruv-, stål-, och pappersföretag el för mångmiljardbelopp. Enligt SKGS innebär ett öres ökning av elpriset cirka 45 miljoner kronor i ökade kostnader för stålindustrin. Det är ganska saftiga belopp och om vi skulle följa Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiets linje och avskaffa kärnkraften i Sverige skulle det hota hundratusentals jobb i statliga bolaget LKAB och basindustrin i stort samt berörda underleverantörer.LKAB är en värdsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och huvuddelen av järnmalmsprodukterna exporteras till främst europeiska stålverk men också runtom i världen. En elhalvering skulle vara ett hårt slag mot LKAB och tillväxten i Sverige och vår konkurrenskraft på den globala marknaden. Det skulle även vara ett hårt slag mot miljön och, för alla oss som kommer ihåg den senaste vintern, även ett hårt slag mot människors plånböcker.

 // Edvin